logo banner a banner b banner c banner d

OrchideeŽn, een b(l)oeiende hobby
 

NOV Kring Amsterdam
"De Goede Herder" Parochie
van Boshuizenstraat 420
1082 BA Amsterdam Buitenveldert

Rekeningnummer 44.00.200
t.n.v. NOV Kring Amsterdam
IBAN: NL61INGB0004400200
BC: INGBNL2A

NOV Kring Amsterdam

Disclaimer


Het samenstellen van de internetpagina's van de NOV Kring Amsterdam gebeurt met grote zorg. Desondanks kan het voorkomen dat informatie onvolledig of onjuist op de pagina's is terechtgekomen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie. De NOV Kring Amsterdam of haar leden kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of opgelopen schade vanwege de aangeboden informatie.
 
Op de internetpagina's van de NOV Kring Amsterdam staan enkele links die verwijzen naar internetpagina's van derden die niet onder het domein van de NOV Kring Amsterdam vallen. Op de inhoud van deze pagina's hebben de leden van de NOV Kring Amsterdam geen enkele invloed. De NOV Kring Amsterdam of haar leden aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie.

Het bestuur van de NOV Kring Amsterdam heeft getracht alle rechthebbenden van het op deze  internetpagina's gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Een ieder die meent  rechten aan de gebruikte beelden te kunnen ontlenen, wordt verzocht contact op te nemen met het bestuur.  

Indien u een aanvulling heeft of als u een fout of onvolkomenheid ontdekt wilt u dat dan doorgeven aan:

Disclaimer

Voorlopige Agenda 2020

31 jan Herman Ter Borgh, lezing Colombia, verkoop van plantjes

28 feb presentatie foto's van Jose de Kleijn

27 mrt Vervalt zie Coronavirus

24 apr Vervalt zie Coronavirus

29 mei Vervalt zie Coronavirus

zat 6 jun Vervalt zie Coronavirus

26 jun Vervalt zie Coronavirus

28 aug jaarvergadring 2019

25 sep Gewijzigd in Plantenveiling

30 okt interne show

27 nov Altijd prijs verloting