logo banner a banner b banner c banner d

OrchideeŽn, een b(l)oeiende hobby
 

NOV Kring Amsterdam
"De Goede Herder" Parochie
van Boshuizenstraat 420
1082 BA Amsterdam Buitenveldert

Rekeningnummer 44.00.200
t.n.v. NOV Kring Amsterdam
IBAN: NL61INGB0004400200
BC: INGBNL2A

NOV Kring Amsterdam

Lidmaatschap


Contributie
Per 1 januari 2013 zijn de kosten voor het lidmaatschap €25,00 per jaar, voor een huisgenoot lid zijn de kosten slechts €10,00 per jaar. De contributie dient voor 1 februari van het lopende contributiejaar betaald te zijn.


Rekeningnummer: 44.00.200, ten name van NOV Kring Amsterdam
IBAN: NL61INGB0004400200
BIC: INGBNL2A

Indien u een aanvulling heeft of als u een fout of onvolkomenheid ontdekt wilt u dat dan doorgeven aan:

Disclaimer

Voorlopige Agenda 2021
onder voorbehoud

27 aug Orchideeenbloemen ...bedriegelijk mooi!
lezing door Anneke Wagner

24 sep interne show met keurmeesters en een Quiz

29 okt Anita en Rose Hoe kweek ik mijn planten

26 nov Altijd prijs verloting en verkoop planten