logo banner a banner b banner c banner d

OrchideeŽn, een b(l)oeiende hobby
 

NOV Kring Amsterdam
"De Goede Herder" Parochie
van Boshuizenstraat 420
1082 BA Amsterdam Buitenveldert

Rekeningnummer 44.00.200
t.n.v. NOV Kring Amsterdam
IBAN: NL61INGB0004400200
BC: INGBNL2A

NOV Kring Amsterdam

Lidmaatschap


Contributie
Per 1 januari 2013 zijn de kosten voor het lidmaadschap €25,00 per jaar, voor een huisgenoot lid zijn de kosten slechts €10,00 per jaar. De contributie dient voor 1 februari van het lopende contributiejaar betaald te zijn.


Rekeningnummer: 44.00.200, ten name van NOV Kring Amsterdam
IBAN: NL61INGB0004400200
BIC: INGBNL2A

Indien u een aanvulling heeft of als u een fout of onvolkomenheid ontdekt wilt u dat dan doorgeven aan:

Disclaimer

Voorlopige Agenda 2020

31 jan Herman Ter Borgh, lezing Colombia, verkoop van plantjes

28 feb presentatie foto's van Jose de Kleijn

27 mrt Vervalt zie Coronavirus

24 apr Vervalt zie Coronavirus

29 mei Vervalt zie Coronavirus

zat 6 jun Vervalt zie Coronavirus

26 jun Vervalt zie Coronavirus

28 aug jaarvergadring 2019

25 sep Gewijzigd in Plantenveiling

30 okt interne show

27 nov Altijd prijs verloting